Forebygging og oppfølging av sykefravær i skolesektoren – Lyngen kommune

KomRev NORD IKS har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Lyngen kommune gjennomført forvaltningsrevisjon kommunens grunnskole. Vi har kartlagt omfanget og utviklingen i sykefraværet i Lyngen kommunes skoler i årene 2012, 2013 og 2014. Videre har vi undersøkt om kommunen oppfyller sin plikt til å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær.

Forebygging og oppfølging av sykefravær i skolesektoren – Lyngen kommune