Her finner du et utvalg av de rapportene vi leverte i løpet av 2014.

 

Ballangen barne- og ungdomsskole – Rapport 2014e – Kvalitet i grunnskolen – Rapport 2014

Balsfjord kommune – Rus- og psykiatritilbudet – Rapport 2014

Balsfjord kommune – Selvkost VAR – Rapport 2014

Berg kommune – Ressursbruk og kvalitet i pleie og omsorg – Rapport 2014

Harstad kommune – Ressursbruk pleie og omsorg – Rapport 2014

Karlsøy kommune – Forvaltning, drift og vedlikehold – Rapport 2014

Kvænangen kommune – Barnevern – Rapport 2014

Longyearbyen lokalstyre – Barnevern – Rapport 201

Lyngen kommune – Forvaltning, drift og vedlikehold – Rapport 2014

Narvik kommune – Næringsutvikling – Rapport 2014

Tranøy kommune – Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen – Rapport 2014

Tromsø kommune – Ressursbruk i grunnskolen – Rapport 2014

Nordreisa kommune – Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen – Rapport 2014

Troms fylkeskommune – Oppfølging av bruttokontrakter, kollektivtransport – Rapport 2014

Tromsø kommunBallangen kommune – Bygging av

Tromsø kommune – Forvaltning, drift og vedlikehold – Rapport 2014

Øksnes kommune – Kvalitet og ressursbruk i grunnskolen – Rapport 2014