Tilpasset opplæring og spesialundervisning – Torsken kommune

Tilpasset opplæring og spesialundervisning – Torsken kommune – 2017

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Torsken kommune kan dokumentere korrekt saksbehandling i saker om spesialundervisning. Vi har også kartlagt i hvor stor grad undervisningspersonalet opplever at undervisningen er tilpasset i tråd med gjeldende regelverk og anbefalinger på området.

Tilpasset opplæring og spesialundervisning – Torsken kommune