Tildeling av næringsareal – Bardu kommune

Tildeling av næringsareal – Bardu kommune – 2020

KomRev NORD IKS har på grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Bardu kommune gjennomført forvaltningsrevisjon av  problemstillingen om «tildeling av ett konkret kommunalt næringsareal i Bardu kommune var i tråd med sentrale saksbehandlingsregler i lovverk, herunder blant annet bestemmelser om habilitet, og eventuelle lokale retningslinjer.