Saksbehandling i bygge- og konsesjonssaker – Gratangen kommune

Saksbehandling i bygge- og konsesjonssaker – Gratangen kommune – 2018

I denne forvaltningsrevisjonen om saksbehandling i bygge- og konsesjonssaker har vi konkludert med at Gratangen kommune i noen grad har overholdt sentrale saksbehandlingsregler i sin behandling av byggesaker. Vi undersøkte 28 byggesaker og fant av saksbehandlingsfristen var oversittet i 18 av sakene. Vi har også konkludert med at Gratangen kommune i noen grad har overholdt sentralt lovverk i sin behandling av eierskiftesaker. I de åtte undersøkte konsesjonssakene varierte saksbehandlingstiden fra ni til 49 uker.