Ressursbruk, økonomistyring og økonomisk internkontroll i Brann og redning – Tromsø kommune

Ressursbruk, økonomistyring og økonomisk internkontroll i Brann og redning – Tromsø kommune – 2018

KomRev NORD har etter bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune undersøkt ressursbruk, økonomistyring og økonomisk internkontroll i Brann og redning. Vi har konkludert med at Brann og redning i stor grad har rutiner og retningslinjer for å sikre økonomisk internkontroll i henhold til regelverk og anbefalinger på området. Videre har vi konkludert med at rutinene for økonomistyring av Brann og redning ikke i tilstrekkelig grad er i henhold til gjeldende regelverk og anbefalinger på området.

Tromsø kommune – Økonomistyring og økonomisk internkontroll i Brann og redning