Ressursbruk og kvalitet i videregående skole – Troms fylkeskommune

Ressursbruk og kvalitet i videregående skole – Troms fylkeskommune –

KomRev NORD har undersøkt fylkeskommunens ressursbruk på videregående opplæring og hvordan undervisningspersonalet og skoleledelsen opplever graden av tilpasset opplæring i de videregående skolene i Troms. Undersøkelser av fylkeskommunens saksbehandling tilknyttet spesialundervisning og inntak til videregående trinn 1 for søkere med fortrinnsrett, inngår også i arbeidet som rapporten bygger på.

Ressursbruk og kvalitet i videregående skole – Troms fylkeskommune