Ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren – Hemnes kommune

Ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren – Hemnes kommune – 2016

KomRev Nord har etter bestilling fra kontrollutvalget i Hemnes kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon med ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren som tema. I rapporten har vi kartlagt Hemnes kommunes ressursbruk innenfor pleie- og omsorgstjenestene og undersøkt om ressursbruken innenfor pleie- og omsorgssektoren har vært under tilfredsstillende styring og kontroll.

Ressursbruk i pleie-og omsorgsektoren – Hemnes kommune