Remiks Miljøpark AS – Tromsø kommune

Remiks Miljøpark AS – Tromsø kommune – 2016

KomRev NORD har undersøkt aksjekapialnedsetting samt praktisering av selvkostregnskapet i Remiks Husholdning AS og konkludert med at selskapet har visse mangler i systemer og beregninger som skal sikre selvkost på avfallstjenester til husholdninger. Videre er revisors konklusjon at aksjekapitalnedsettingen ikke var i strid med selskapets formål, samt at beslutningen var i samsvar med relevante bestemmelser i aksjeloven.

Remiks Miljøpark AS – Tromsø kommune