Pleie- og omsorgstjenestene, oppfølging av politiske vedtak og styringssystemet i hjemmetjenesten – Salangen kommune

Pleie- og omsorgstjenestene, oppfølging av politiske vedtak og styringssystemet i hjemmetjenesten – Salangen kommune – 2023

Vi har gjennomført en forvaltningsrevisjon i Salangen kommune innen temaene oppfølging av politiske vedtak og styringssystemet i hjemmetjenesten. Revisors konklusjon er at Salangen kommune i stor grad iverksetter vedtak innenfor pleie- og omsorg, samt at kommunen i noen grad har dokumenterte rutiner og systemer som skal bidra til å sikre at kvaliteten i hjemmetjenestene er i samsvar med krav i regelverk, anbefalinger og retningslinjer.