Oppfølging av politiske vedtak – Hemnes kommune

Oppfølging av politiske vedtak – Hemnes kommune – 2019

I denne forvaltningsrevisjonen har KomRev NORD undersøkt om et utvalg av vedtak fra kommunestyret og teknisk- og miljøutvalget er iverksatt av kommuneadministrasjonen. Vi har også undersøkt om kommuneadministrasjonen melder tilbake om iverksettelse av vedtak der dette er forutsatt samt om saker som teknisk- og miljøutvalget har fullmakt til å ferdigbehandle, oversendes kommunestyret. Undersøkelsene gjelder etter kontrollutvalgets ønske vedtak truffet i 2014 og 2015.