Offentlige anskaffelser i Balsfjord kommunalteknikk KF – Balsfjord kommune

Offentlige anskaffelser i Balsfjord kommunalteknikk KF – Balsfjord kommune – 2017

På oppdrag fra kontrollutvalget i Balsfjord kommune har KomRev NORD IKS gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt om offentlige anskaffelser i Balsfjord Kommunalteknikk KF. Det kommunale foretaket har ansvaret for Balsfjord kommunes vann, slam, renovasjon og avløp (VAR- området).

Offentlige anskaffelser i Balsfjord Kommunalteknikk KF – Balsfjord kommune