Legemiddelhåndtering og medikamentavvik ved sykehjemmene – Harstad kommune

Legemiddelhåndtering og medikamentavvik ved sykehjemmene – Harstad kommune – 2017

I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har vi undersøkt om Harstad kommunes skriftlige prosedyrer for legemiddelhåndtering i sykehjem samsvarer med legemiddelhåndteringsforskriften. Vi har også kartlagt hvordan sykehjemmene håndterer medikamentavvik, og hvordan de ansatte opplever sykehjemmenes praksis på området.

Legemiddelhåndtering og medikamentavvik – Harstad kommune