Kvalitet ved sykehjemmene Slottet og Stangnes – Harstad kommune

Kvalitet ved sykehjemmene Slottet og Stangnes – Harstad kommune – 2015

Denne forvaltningsrevisjonen omhandler sykehjemmene Stangnes og Slottet. Vi har gjennom to problemstillinger belyst temaene opplevd kvalitet og systemer/rutiner for å sikre kvalitet i tjenestene som ytes.