Kommunens skoletilbud – Bardu kommune

Kommunens skoletilbud – Bardu kommune – 2019

Etter bestilling fra kontrollutvalget i Bardu kommune har vi gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot kommunens skoletilbud. Basert på våre funn og vurderinger er vår konklusjon at Bardu kommune delvis tilbyr tilpasset opplæring i tråd med opplæringslova og anbefalinger på området, samt at Bardu kommune delvis kan dokumentere korrekt saksbehandling i saker om spesialundervisning.