Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg – Storfjord kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg – Storfjord kommune – 2017

KomRev NORD har gjennomført forvaltningsrevisjon rettet mot Storfjord kommunes forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg. Rapporten handler om hvorvidt kommunen har tilfredsstillende planleggings- og styringssystem på området og hvorvidt de folkevalgte sikres tilstrekkelig beslutningsgrunnlag tilknyttet eiendomsforvaltningen.

Storfjord kommune – Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg