Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg – Skjervøy kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg – Skjervøy kommune – 2018

Etter bestilling fra kontrollutvalget i Skjervøy kommune har KomRev NORD undersøkt kommunens planleggings- og styringssystem for forvaltning, drift og vedlikehold av sin bygningsmasse, og konkludert med at systemet ikke er tilfredsstillende. Vi har også undersøkt beslutningsgrunnlaget som Skjervøy kommunes folkevalgte har i tilknytning til vedtak som angår bygningsmassen og eiendomsforvaltningen.

Skjervøy kommune – Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg