Forebyggende arbeid blant barn og unge – Sortland kommune

Forebyggende arbeid blant barn og unge – Sortland kommune – 2016

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Vesterålen barnevern og Sortland kommune har et system for forebyggende arbeid blant barn og unge i tråd med krav i regelverket. Vi har vurdert systemet opp mot krav og forventninger som vi har utledet fra blant annet barnevernloven og sentrale rundskriv.