FilmCamp AS – Troms fylkeskommune

FilmCamp AS – Troms fylkeskommune – 2016

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Troms fylkeskommune har KomRev NORD IKS gjennomført en kartlegging i aksjeselskapet FilmCamp og dets datterselskaper. I denne rapporten gir vi beskrivelser av de tre nevnte selskapene.

FilmCamp AS – Troms fylkeskommune