Beregning av eiendomsskatt – Tromsø kommune

Beregning av eiendomsskatt – Tromsø kommune – 2017

Etter bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune har KomRev NORD undersøkt om eiendomsskatt beregnes i tråd med kommunens retningslinjer og politiske vedtak. På bakgrunn av vårt utvalg, funn og vurderinger er vår konklusjon at eiendomsskatt i Tromsø kommune i hovedsak beregnes i tråd med kommunens retningslinjer og politiske vedtak.

Beregning av eiendomsskatt – Tromsø kommune