Barnevern – Skjervøy kommune

Barnevern – Skjervøy kommune – 2016

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Skjervøy kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor kommunens barneverntjeneste og andre tjenester som arbeider med barn og unge.

Barnevern – Skjervøy kommune