Sykefravær – Salangen kommune

Sykefravær – Salangen kommune – 2018

Denne forvaltningsrevisjonen omhandler Salangen kommunes arbeid relatert til sykefravær. Vi har undersøkt om kommunen oppfyller sin plikt til å føre statistikk over sykefraværet. Vi beskriver omfanget og utviklingen av sykefraværet de siste fire årene og om det er sektorer som skiller seg ut når det gjelder sykefravær. Undersøkelsen omhandler også kommunens rutiner for innkreving og føring av refusjoner fra NAV samt om kommunen oppfyller sin plikt til systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær.