Ny revisorlov likestiller offentlig og privat praksis

NKRF har endelig lykkes i sin langvarige og utrettelige kamp for likestilling av praksis fra kommunal og privat revisjon.

NKRF har gjennom mange år arbeidet for at praksis fra kommunal revisjon skulle bli godkjent på lik linje som praksis fra privat revisjon. Den nye loven er bra for kommunal revisjon, både med hensyn til de som i dag kan få godkjent sin praksis, og dermed spesialkompetanse innen kommunal revisjon, men ikke minst for rekrutteringa til bransjen. Det vil styrke oss, og gi kommunal revisjon den plass den fortjener innen revisjonsbransjen.

https://www.nkrf.no/nyheter/2021/05/01/ny-revisorlov-likestiller-offentlig-og-privat-praksis

Kurs i misligheter

Vi hyret inn Nigel Iyer for å holde kurs for våre ansatte. Fokuset var hvordan oppdage og forfølge korrupsjon, svindel og misligheter.

Les mer

Vi søker regnskapsrevisorer

Vi har tar i mot åpen søknad fra søkere som ønsker å arbeide som regnskapsrevisor. For tiden er vi spesielt interessert i kandidater som ønsker å arbeide i Tromsø. Les mer