Coronavirus og KomRev NORD

Vi ønsker å informere om hvordan vi i KomRev NORD organiserer oss for å møte utfordringene som følger av COVID-19 (Coronaviruset

KomRev NORD har anbefalt at de ansatte jobber fra hjemmekontor. Dette gjør vi for å redusere smitterisikoen internt, men også overfor eksterne parter. Vi følger til enhver tid de anbefalingene som er gitt av sentrale helsemyndigheter. Vi har imidlertid gode dataløsninger med mulighet til å gjøre det aller meste av det ordinære arbeidet fra hjemmekontor. Har dere spørsmål ber vi dere ta kontakt med oppdragsansvarlig revisor for det aktuelle oppdraget via telefon eller e-post. Tiden fremover vil bli utfordrende for alle. Vi håper å kunne opprettholde tilnærmet normal drift, og samtidig bidra i samfunnsdugnaden for å begrense smitten.

Kurs i misligheter

Vi hyret inn Nigel Iyer for å holde kurs for våre ansatte. Fokuset var hvordan oppdage og forfølge korrupsjon, svindel og misligheter.

Les mer

Vi søker regnskapsrevisorer

Vi har tar i mot åpen søknad fra søkere som ønsker å arbeide som regnskapsrevisor. For tiden er vi spesielt interessert i kandidater som ønsker å arbeide i Tromsø. Les mer