Ny revisorlov likestiller offentlig og privat praksis

NKRF har endelig lykkes i sin langvarige og utrettelige kamp for likestilling av praksis fra kommunal og privat revisjon.

NKRF har gjennom mange år arbeidet for at praksis fra kommunal revisjon skulle bli godkjent på lik linje som praksis fra privat revisjon. Den nye loven er bra for kommunal revisjon, både med hensyn til de som i dag kan få godkjent sin praksis, og dermed spesialkompetanse innen kommunal revisjon, men ikke minst for rekrutteringa til bransjen. Det vil styrke oss, og gi kommunal revisjon den plass den fortjener innen revisjonsbransjen.

https://www.nkrf.no/nyheter/2021/05/01/ny-revisorlov-likestiller-offentlig-og-privat-praksis

Kurs i misligheter

Vi hyret inn Nigel Iyer for å holde kurs for våre ansatte. Fokuset var hvordan oppdage og forfølge korrupsjon, svindel og misligheter.

Les mer

Vi søker regnskapsrevisorer

Vi har tar i mot åpen søknad fra søkere som ønsker å arbeide som regnskapsrevisor. For tiden er vi spesielt interessert i kandidater som ønsker å arbeide i Tromsø. Les mer

Ressursbruk i pleie og omsorg – Harstad kommune

Fra 2011 til 2013 prioriterte Harstad kommune generelt pleie- og omsorgstjenestene høyere enn sammenliknbare kommuner. Forskjellen mellom Harstad og sammenliknbare kommuner var imidlertid mindre i 2013 enn i 2011. Hovedårsaken til den høyere ressursbruken på pleie- og omsorgstjenester i Harstad kommune enn i sammenliknbare kommuner, var at Harstad i 2011,
2012 og 2013 ga pleie- og omsorgstjenester til flere av sine innbyggere enn hva som i samme periode var gjennomsnittlig for sammenlignbare kommuner.

Les mer

Resursbruk i grunnskolen – Tromsø kommune

I denne rapporten viser vi til at Tromsø kommunes netto driftsutgift til grunnskole økte fra om lag
577 millioner kroner i 2011 til ca. 623 millioner kroner i 2013. Tatt i betraktning lønns- og prisvekst
fremstår denne økningen i netto driftsutgift som svært moderat. Fra 2011 til 2013 økte det samlede
antall ansatte i resultatenhetene (skolene) litt. Det samme gjaldt det totale sykefraværet.

Les mer

Rapporter 2014

De hadde begge stilt krav som begrenset konkurransen. I det ene tilfellet måtte leverandører som var med på en demodag, holde seg til produktene de presenterte der.
I det andre ville oppdragsgiveren bare ha de mest solgte produktene/merkene. KOFAs avgjørelse var klar: Her forelå regelbrudd og avlysning måtte til. Les mer